Una nova temporada el més normal possible

13 setembre 2020 - 2:23pm -- cbartes

 

Comencem una nova temporada que esperem que pugui ser el més "normal" possible. Per això, hem adequat als entrenaments als protocols que se'ns han indicat des d'instàncies superiors per fer-los els més segurs possibles. A l'apartat Documents de la web hi trobareu els horaris per aquesta temporada, així com el protocol d'actuació i mesures per a la pràctica esportiva que hem preparat i que us resumim en l'infografia que trobareu al peu de pàgina.

En resum, veureu que hem esglaonat les entrades i sortides dels entrenaments per evitar aglomeracions (us demanem puntualitat), que l'entrada al pavelló només serà permesa als i les esportistes i als entrenadors/es, que caldrà portar l'aigua de casa i que els vestidors només es podran fer servir per canviar-se.

A més a més, per tal de poder iniciar els entrenaments, a part de la fitxa d'inscripció i la llicència federativa serà indispensable que el primer dia ens porteu degudament omplert i signat el full de compromís de compliment de mesures de seguretat de la COVID 19. Sense aquest document signat no podrem deixar entrar al pavelló cap jugador o jugadora, per tant, us demanem que l'entregueu al vostre entrenador/a el primer dia.

Per qualsevol dubte o pregunta us podeu adreçar directament als coordinadors, ja sigui a través dels contactes habituals o a través del correu electrònic: coordinacio@cbartes.net.

 

 

Tag: